Gå till innehåll

Finland som respekterar barnets rättigheter

Finlands första Nationella Barnstrategin publicerades i 2021. Den baserar sig på konventionerna om grundläggande och mänskliga rättigheter och visionen är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

Barnets rättigheter

Liksom andra människorättskonventioner är också konventionen om barnets rättigheter förpliktande för staten. Staten ska både aktivt främja tillgodoseendet av barnens rättigheter och skydda barnen mot kränkningar av rättigheterna.

BarnetsRättigheter365

Europeiska barngarantin

Syftet med barngarantin är att stödja särskilt de barn och familjer som är i en utsatt ställning och att främja investering i barns välbefinnande.

Barngarantin