Gå till innehåll

Barnstrategin

I barnstrategin, som publicerades 2021, har antecknats nuläget i fråga om tillgodoseendet av barns och ungas välfärd och rättigheter i Finland samt de centrala målen och åtgärderna för att främja dessa.

Avsnittets innehåll

Genomförandet

Varje regering har till uppgift att utarbeta och genomföra en noggrannare genomförandeplan för att genomföra riktlinjerna i barnstrategin under sin regeringsperiod.

Vad är barnstrategin?

I barnstrategin, som publicerades 2021, har antecknats nuläget i fråga om tillgodoseendet av barns och ungas välfärd och rättigheter i Finland samt de centrala målen och åtgärderna för att främja dessa.

Deltagande och verksamhet

Barnets rättigheter är en gemensam sak för alla. Genom att delta i barnstrategins evenemang är du med och skapar ett Finland för alla barn!