Gå till innehåll

För barn och unga

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tillhör oss alla, även alla barn.

Känner du till barnens rättigheter?

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tillhör oss alla, även alla barn. Du kan läsa mer om barnets rättigheter på barnombudsmannens Barnens sidor(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst) eller på sidorna Barnens rättigheter(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst).

Vad betyder barnstrategin?

Barnstrategin innebär vuxnas gemensamma syn på hur välfärden och rättigheterna för alla barn och unga ska beaktas i Finland. Finlands nationella barnstrategi baserar sig på Förenta Nationernas, dvs. FN:s konvention om barnets rättigheter. Läs mer om konventionen om barnets rättigheter i korthet på Unicef.fi(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst).

Alla barn har t.ex. rätt till välbefinnande, rätt att känna sig accepterade samt rätt att vara i säkerhet och få omsorg. Barnen ska också få påverka frågor som är av betydelse för dem själva.

Vad är barnstrategin?

Barnstrategin är en handbok om hur barns rättigheter ska tillgodoses i Finland. Den utgör grunden för det politiska beslutsfattandet om barn och familjer. Med hjälp av barnstrategin blir Finland ett land som respekterar barnets rättigheter och som genuint beaktar barn och familjer i sina beslut. I barnstrategin finns praktiska anvisningar om hur man ska uppnå detta mål. Läs mer om barnstrategin! (pdf)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst)

Se videon Alla barn är värdefulla på YouTube(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst) eller här ovan. I videon berättas kort om varför barnstrategin har skapats och vilka rättigheter barnen har.

Varför behöver vi en barnstrategi i Finland?

Konventionen om barnets rättigheter förutsätter att finska staten tillgodoser barnets rättigheter och ser till att alla medborgare känner till dem. Syftet med barnstrategin är att säkerställa att de rättigheter som nämns i FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt i Finland.

Det är viktigt för oss alla att känna till och behärska barnets rättigheter, så att vi kan följa dem både i beslutsfattandet och i barnens vardag. Läs också artikeln av Centralförbundet för Barnskydd om Barnens rättigheter med barnens ögon (på finska, lskl.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst). Artikeln berättar visuellt om hur väl barnen känner till sina rättigheter 2021.

Vilka teman behandlas i barnstrategin?

Barnstrategin omfattar många viktiga teman för alla barn.