Gå till innehåll

Europeiska barngarantin

Europeiska barngarantin genomförs i Finland som en del av den nationella barnstrategin

Europeiska barngarantin genomförs i Finland som en del av den nationella barnstrategin

Sommaren 2021 gav Europarådet ut en rekommendation om införande av en barngaranti i medlemsländerna i EU. Syftet med barngarantin är att stödja särskilt de barn och familjer som är i en utsatt ställning och att främja investering i barns välbefinnande. I Finland genomförs barngarantin som en del av det nationella arbetet med barnstrategin, som från början samordnats med EU:s riktlinjer för strategin.

Barngarantin ger EU-länderna verktyg och anvisningar

Risken för fattigdom eller utslagning gäller nästan 18 miljoner barn i EU. Genom den europeiska barngarantin får EU-länderna verktyg och anvisningar för att sörja för att alla barn i Europa som hotas av fattigdom ska ha tillgång till samhällets bastjänster. Varje medlemsland publicerar en egen nationell handlingsplan för barngarantin.

Det centrala målet för den nationella handlingsplanen för barngarantin är att säkerställa att barn och unga i en utsatt ställning får den basservice de behöver. Läs mer om barngarantin i statsrådets pressmeddelande (valtioneuvosto.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst). Du finner Finlands nationella handlingsplan för barngarantin också på engelska här (europa.eu)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst).

Hur framskrider den europeiska barngarantin?

Den nationella barnstrategin ordnade våren 2022 i samband med beredningen av den nationella handlingsplanen samrådsmöten och diskussionsmöten med intressentgrupper, ministerietjänstemän och barnombudsmannen.

Finland lämnade en nationell handlingsplan för barngarantin till EU den 21 april 2022. En nationell handlingsplan på finska publicerades den 25 april 2022. Finland rapporterade till EU om genomförandet av den nationella handlingsplanen i mars 2024. På EU:s webbplats för barngarantin finns medlemsländernas handlingsplaner (europa.eu).(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst)

Europeiska kommissionen lämnade egna synpunkter på Finlands handlingsplan i december 2022. Du kan bekanta dig med dem via denna länk (på engelska, pdf.).(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst)

De europeiska barngarantikoordinatorerna har sammanträtt i slutet av 2021 enligt följande:

Den 18 oktober 2021 (webbmöte)

Den 2 december 2021 (webbmöte)

Den 27 januari 2022 (webbmöte)

Den 10 mars 2022 (webbmöte)

Den 21 april 2022 (webbmöte)

Den 14 juni 2022 Första årsmöte (Bryssel)

Den 27 september 2022 European expert Meeting on implementation of the EU Child Guarantee (Berlin)

Den 19 oktober 2022 (webbmöte)

Den 16 december 2022 (webbmöte)

Den 15 mars 2023 (webbmöte)

22.-23.5.2023 (live, Dublin)