Gå till innehåll

BarnetsRättigheter365

I samband med utarbetandet av den första genomförandeplanen av den nationella barnstrategin planerades det som stöd för yrkesmänniskor en utbildningshelhet för webben i tio delar om barnets rättigheter och barnets delaktighet.

Bekanta dig med webbutbildningshelheten om barnets rättigheter!

I samband med utarbetandet av den första genomförandeplanen av den nationella barnstrategin planerades det som stöd för yrkesmänniskor en utbildningshelhet för webben i tio delar om barnets rättigheter och barnets delaktighet. Varje del fokuserar på att ge information om barnets rättigheter från olika perspektiv. Läs mer om utbildningshelheten på denna sida och kom och dela på information med taggen #BarnetsRättigheter365, #LapsenOikeudet365!

Vad handlar utbildningshelheten om?

Utbildningarna om barnets rättigheter har utvecklats av en grupp med experter på olika områden. Det finns sammanlagt tio utbildningsmoduler där alla de som arbetar med barn eller deltar i barns vardag hittar information och verktyg för främjande av barnets rättigheter. Utbildningarna har genomförts i samarbete med eOppiva. eOppiva är statsförvaltningens gemensamma läroplattform, där du också kan hitta kostnadsfria utbildningar för alla.

Utbildningshelheten är avsedd särskilt för yrkespersoner, men den är öppen för alla som är intresserade av barnets rättigheter. Barnets rättigheter tillgodoses i vardagen och vid varje bemötande varje dag hela året runt. Därför är det viktigt att varje vuxen lär sig mer om barnets rättigheter. Här kan du läsa mera om bakgrunden till utbildningshelheten (lapsenoikeudet.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst).

Det lönar sig att börja utbildningshelheten med inledningsmodulen. Alla de utbildningar som ingår i helheten kommer att bli färdiga på finska och svenska under våren 2023. Läs också social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande om utbildingarna(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst).

Utbildningar i eOppiva:

Justitieministeriet har dessutom producerat en utbildning på finska om barns och ungas delaktighet och hörande som är avsedd för lagberedare: Lasten ja nuorten osallistumiseen ja kuulemiseen liittyvän koulutuksen säädösvalmistelijoille (på finska, eOppiva.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst).

#BarnetsRättigheter365 – Kom med och arbeta för ett Finland som finns till för alla barn!

Vi bjuder in yrkesmänniskor att delta och diskutera om sin roll: #BarnetsRättigheter365, #LapsenOikeudet365! Genom att lära oss tillsammans, samarbeta och diskutera kan vi påminna oss om varför vi har valt att arbeta för barnens bästa.

På denna sida hittar du tips om hur du kan använda utbildningarna och informera om ditt arbete året runt. Utbildningshelheten lämpar sig bra som grund för till exempel programmet för tyky-dagar. Genom att lära oss mer kommer vi tillsammans att skapa ett Finland för alla barn.

Här hittar du tips om hur du kan delta:

Versioner på svenska publiceras senare.