Gå till innehåll

Hur verkställs barnstrategin i vårt samhälle?

Blogg

Artikelns författare Johanna Laisaari

 Ett illustrerat barn ritar en cirkel med en penna. Bakgrunden har färgade ytor.

I Finland har man utarbetat en nationell barnstrategi vars mål är ett barn- och familjevänligt samhälle som beaktar barnets rättigheter. Ett samhälle där alla barn är värdefulla och likvärdiga. Ett samhälle där man känner till och respekterar barnets rättigheter.

För att barnets rättigheter ska tillgodoses till fullo krävs det av oss alla gärningar och ett brett engagemang för detta syfte. Vi behöver en gemensam förståelse för vad detta innebär ur olika barngruppers och olika aktörers perspektiv. Vi behöver också en samhällelig diskussion om hurdant Finland ska vara för att det ska lämpa sig för alla barn.

Utifrån de centrala riktlinjerna i den nationella barnstrategin är det viktigt att förmedla information om barnets rättigheter till barn och unga själva. Öka deras kunskaper och kännedom om deras grundläggande och mänskliga rättigheter. Därigenom växer nästa generation, för vilken barnets rättigheter är bekanta ända sedan barndomen. För att nå detta mål är det viktigt att vi vuxna känner till barnets rättigheter.

När den nationella barnstrategin verkställs är avsikten därför att sammanföra experter och yrkespersoner som är intresserade av barnets rättigheter för att diskutera och ordna utbildning och material som ökar kännedomen om barnets rättigheter.

Även av denna anledning har vi bjudit in skribenter från olika områden för att skriva inlägg i en bloggserie om den nationella barnstrategin och för att lyfta fram deras åsikter. Avsikten är att experterna i sina skrivelser ska behandla barnets rättigheter t.ex. i fråga om olika barngrupper eller hur barnets rättigheter syns just i deras eget arbete. I bloggen granskas dessutom genomförandet av barnstrategin och förutsättningarna för att det lyckas på olika håll.

Bloggserien om barnstrategin inleds under sommaren. Vi önskar er läsglädje med blogginläggen!

Johanna Laisaari

P.S. Om du vill återge dina tankar om barnstrategin i vår blogg, kontakta kommunikationen på Centralförbundet för Barnskydd: auli.laine@lskl.fi eller laura.sareskoski@lskl.fi.