Gå till innehåll

Aktualitetsöversikter om genomförandet av barnstrategin inleds!

Nyheter

Artikelns författare Esa Iivonen

 

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin -text med färgglada ytor i bakgrunden.

Genomförandet av den nationella barnstrategin framskrider och den första genomförandeplanen verkställs som bäst. Åtgärderna genomförs utifrån de strategiska riktlinjerna för barnstrategin. Därigenom bildar de en omfattande och mångsidig helhet med över 30 åtgärder som genomförs samtidigt av flera olika aktörer.

Under hösten inleder vi översikter med Aktuellt om genomförandet av barnstrategin. Översikterna publiceras en eller två gånger i månaden. I aktualitetsöversikterna går vi igenom hur åtgärderna framskrider och lyfter fram eventuella publikationer, pressmeddelanden eller andra resultat om åtgärderna.

Information om aktualitetsöversikterna ges i våra sociala medier och de kan läsas på barnstrategins webbplats och på barnets rättigheters webbplats.

Barnstrategin är hela Finlands gemensamma verktyg för att genomföra barnets rättigheter – det är ytterst viktigt att dess mål och åtgärder blir bekanta för alla åldersgrupper inom olika samhällssektorer. Målet är därför att informera om barnstrategin på ett så heltäckande sätt som möjligt och via flera kanaler så att man beaktar barn, unga och vuxna.

Barnstrategin och den helhet med över 30 åtgärder som ingår i genomförandeplanen rapporteras i större utsträckning genom en uppföljningsberättelse nästa vår före utgången av regeringsperioden.

Håll er informerade och följ våra kanaler!

Följ oss på webben och i de sociala medierna:

Mer information: