Gå till innehåll

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 27.9.2022

Nyheter

Artikelns författare Esa Iivonen

Ett Finland för alla barn: Åtgärd 2

Bedömning av konsekvenserna för barn, barnbudgetering och utbildningshelhet om barnens delaktighet samt stödmaterial till kommuner och regioner.

Vid genomförandet av åtgärden har Kirsi Pollari, specialsakkunnig i barnstrategi, och Esa Iivonen, ledande sakkunnig vid Mannerheims Barnskyddsförbund, tagit fram anvisningar för kommunerna och välfärdsområdena om bedömning av konsekvenserna för barn. I båda publikationerna har det gjorts upp en minneslista som kommunerna och välfärdsområdena kan använda för bekämpning av de negativa effekterna av coronakrisen.

Våren 2022 ordnade barnstrategin en webbinarieutbildning vars tema var i synnerhet bedömning av konsekvenserna för barnen ur välfärdsområdenas synvinkel. Dessutom publiceras i början av 2023 en kort informationsvideo för välfärdsområdena och kommunerna om bedömning av konsekvenserna för barn, barnens delaktighet och barnbudgetering.

Åtgärden stödjer på ett nära sätt andra åtgärder inom barnstrategin, såsom webbutbildningshelheten (åtgärd 26) och barnbudgeteringsåtgärden (åtgärd 25). Dessutom är de handböcker som barnstrategin publicerat för lagberedarna om bedömning av konsekvenserna för barn och hörande av barn en del av genomförandet av åtgärden.

Länkar till publikationer och webbinarier

Ett Finland för alla barn: Åtgärd 3

En utredning utarbetas om coronapandemins inverkan på upprätthållandet av barnens nära relationer och skyddet för familjelivet

Äldre universitetslektor Liisa Nieminen, docent i författningsrätt vid Helsingfors universitet, utredde i sin undersökning hur coronapandemin påverkar upprätthållandet av barnens nära relationer och skyddet för familjelivet. Utgångspunkten för den omfattande och ingående undersökningen var oron över att den exceptionella situationen kan ha påverkat bl.a. tillgodoseendet av barnets umgängesrätt, kontakter enligt barnskyddslagen, rätten för barn vars föräldrar avtjänar ett fängelsestraff att träffa sina föräldrar samt ställningen för barn som av olika orsaker lever i institutionella förhållanden.

Synergier hos åtgärder inom barnstrategin

Trots att åtgärderna i barnstrategin genomförs individuellt är det viktigt att beakta kopplingarna och samarbetet mellan åtgärderna. Det finns synergifördelar mellan flera åtgärder, och när man granskar åtgärderna är det bra att beakta att de stöder och kompletterar varandra. När det gäller åtgärderna har synergifördelar hittats både inom organisationerna och även mellan olika organisationer. Detta har fört med sig ett nytt perspektiv och fördjupat förståelsen för betydelsen av det gemensamma arbetet.

Ytterligare information