Gå till innehåll

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 12.10.2022

Nyheter

Artikelns författare Esa Iivonen

""

Barns delaktighet i samhället: Åtgärd 26

För fackmän utarbetas en utbildningshelhet som gäller barnets rättigheter och särskilt barns delaktighet

Den största åtgärden i den nationella barnstrategin är den 10-delade webbutbildningshelheten om barnets rättigheter och i synnerhet barnens delaktighet. Staten producerar nu för första gången en så omfattande utbildningshelhet om barnets rättigheter som stöd för fackmäns arbete i vardagen.

Alla delar av utbildningshelheten blir klara i februari–mars 2023. Den första delen av utbildningsdelen har nu publicerats på finska. Den första delen på svenska publiceras tisdagen den 18 oktober 2022. Bekanta dig med den inledande delen av barnets rättigheter på svenska i  eOppiva.fi. Också den finska versionen hittar du i eOppiva.fi.

Bakgrunden till åtgärden är skyldigheten enligt FN:s konvention om barnets rättigheter att informera om barnets rättigheter och rekommendationerna till Finland från kommittén för barnets rättigheter om att öka medvetenheten och utbildningen om barnets rättigheter bland dem som arbetar med barn. Utbildningar har också önskats av fackmän och barn själva som är målgrupper.

Barnets rättigheter görs verklighet i vardagen och vid varje möte. När vi alla lär oss mer kommer vi att vara på samma sida och tillsammans byter vi Finland till Finland för alla barn.

Vem är utbildningen för?

Utbildningen är öppen för alla. Utbildningen är gjord för yrkesmänniskor som i sitt arbete möter barn och vars arbete inverkar på barnen. Alla som arbetar med barn och alla yrkesutbildade personer som har hand om barn genomgår utbildning. Du kan dela information om utbildningarna i sociala medier med taggen #BarnetsRättigheter365.

Vem producerar helheten?

Utbildningarna produceras av tjänstemännen inom barnstrategin, med stöd av sakkunniga från ministerier, universitet, flera kommuner, barnorganisationer, människorättsorganisationer, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Utbildningsstyrelsen och många andra. Barn och unga deltar också i produktionen. Pedagogisk och teknisk sakkunnig är eOppiva, som är underställd HAUS utvecklingscentral.

För att öka insikten om eleverna gjordes en omfattande enkät till målgruppen och 340 svar inflöt på olika håll i Finland. Enkäten gav mycket viktigt innehåll och riktlinjer för arbetet. Dessutom hörs målgruppens och barnens synpunkter vid flera workshoppar under hösten.

Utbildningshelheten skapar en god grund som kommunerna, välfärdsområdena och idrottsföreningarna kan bygga upp många olika former av verksamhet för kompetensutveckling, såsom utvecklingsdagar, kompetensdialoger och nya verksamhetssätt i vardagen.

Mer information: