Gå till innehåll

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 20.12.2022

Nyheter

Artikelns författare Esa Iivonen

""

Åtgärd 18:

Det genomförs ett projekt för att öka barns delaktighet vid beredningen av reformen av den sociala tryggheten

Social- och hälsovårdsministeriet har i samband med reformen av den sociala tryggheten genomfört åtgärd 18 i barnstrategin. Syftet med åtgärden har varit att trygga barns och ungas rätt att få information och bli hörda vid beredningen av den reform som avsevärt påverkar deras liv samt att säkerställa att den kunskapsbas som används vid beredningen av reformen också omfattar barns och ungas synsätt och åsikter.

Åtgärden genomfördes i två delar: Med hjälp av kommunikationsbyrån Ellun Kanat producerades information om social trygghet för barn och unga. Därefter genomförde Centralförbundet för Barnskydd och Nuorten Akatemia på uppdrag av ministeriet samrådsrundor för barn och unga. Hörandet genomfördes med hjälp av en enkät och workshoppar. Enkäten besvarades av 1 281 ungdomar runt om i Finland. Största delen av respondenterna var i åldern 15–17 år. I totalt 15 workshoppar deltog sammanlagt 251 personer i åldern 13–23 år. Social- och hälsovårdsministeriet publicerade utifrån hörandet en rapport 9.12.2022.

Resultaten presenterades vid mötet för kommittén för social trygghet fredag 9.12.2022 och ett webbinarium som är öppet för allmänheten ordnas 20.1.2023 kl. 9.00–10.30.

Mer information:

Åtgärd 20:

Det utarbetas en webbplats för bekämpning av mobbning, sexuella trakasserier, våld, hatretorik och diskriminering av barn och unga.

Utbildningsstyrelsen har genomfört åtgärd 20 i barnstrategin. Målet med åtgärden har varit att samla in existerande material och producera behövliga nya material för att bekämpa mobbning, sexuella trakasserier, våld, hatretorik och diskriminering som riktar sig mot barn och unga.

Utbildningsstyrelsen publicerar webbplatsen i slutet av januari 2023. På webbplatsen kommer det att finnas information, anvisningar och material för att identifiera och ingripa i mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Materialet är avsett för lärare i skolor, läroanstalter och inom småbarnspedagogik och andra yrkesverksamma inom fostran och utbildning samt vårdnadshavare. En del av materialet lämpar sig också för att tas upp med barn och unga. Man kan också ladda ner en affisch och anvisningar för studerande inom yrkesutbildning och gymnasier i syfte att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier och våld. Affischen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska. Broschyren har översatts till svenska, engelska, ryska, arabiska, somaliska, kurdiska, farsi samt nord-, enare- och skoltsamiska.

Utöver det ovan nämnda har Utbildningsstyrelsen på sin YouTube-kanal publicerat en kortvideoserie i 15 delar som ger evidensbaserad information och metoder för att bekämpa mobbning, trakasserier, diskriminering och våld ända från småbarnspedagogik till gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Fem videor handlar om tjänster inom elev- och studerandevård. Dessutom kan man lyssna på poddsändningar som tar upp förebyggande av ensamhet samt samarbetet mellan yrkesutbildningen och hemmet. En av poddsändningarna är på svenska.

Publiceringstillfälle av webbplats och material #SägNejTillAlltVåld den 26 januari 2023 kl. 12–15 är öppet för alla.

Mer information: