Gå till innehåll

Pilotprojektet för barnbudgetering inleds

Nyheter

Artikelns författare Esa Iivonen
En glad, ung flicka sitter på golvet med en dator i knät mot en rosa bakgrund.

Riksdagens finansutskott beviljade i slutet av 2022 särskild finansiering för pilotprojektet med barnbudgetering för den nationella barnstrategin 2023–2024. Finansieringen är riktad till utveckling av välfärdsområdenas verksamhet. Målet är att få tre välfärdsområden med i genomförandet av piloten. Ansökningstiden för statsunderstöd för barnbudgetering är 4.5–25.5.2023.

Barnbudgetering innebär att man granskar budgeten med tanke på barnets rättigheter. Det handlar både om övervakning av anslag till barn, dvs. en barnorienterad budgetanalys och en bedömning av budgetbeslutens konsekvenser för barnen.

Under de senaste åren har barnbudgetering blivit ett nytt sätt att granska offentliga medel. Barnbudgetering handlar om genomförande av barnets rättigheter. Med hjälp av den kan man få tillgång till och tillämpa information som gör det möjligt att på längre sikt allokera anslag för barn och unga på ett både rättvist och effektivt sätt. Barnbudgetering har därför en koppling till bedömningen av barnkonsekvenser.

I pilotprojektet eftersträvas tre välfärdsområden

Ansökningstiden för statsunderstöd för barnbudgetering är 4.5–25.5.2023 (stm.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst). Avsikten är att besluten fattas under sommaren så att projektet kan komma i gång genast i början av hösten. För pilotprojektet ansvarar den nationella barnstrategin och som stöd skaffades samordningsresurser från Finlands UNICEF. Mikael Malkamäki, specialsakkunnig i UNICEFs modell Barnvänlig kommun, är koordinator för pilotprojektet från maj till utgången av 2023.

Malkamäki ser fram emot att pilotprojektet inleds: ”Under de senaste åren har det i Finland gjorts mycket förberedande arbete av hög kvalitet för att utveckla barnbudgeteringen. Nu kan vi inleda det praktiska arbetet tillsammans med de välfärdsområden som väljs. Jag förväntar mig att pilotprojektet kommer att bidra till att främja både en mer effektiv resursanvändning och kunskapsbaserad ledning, och dessa särskilt för att främja barnets rättigheter.”

Länkar till publikationer om barnbudgetering:

Mer information:

Specialsakkunnig Laura Kuusio, nationella barnstrategin, laura.kuusio@gov.fi, tfn +358 295 163 352