Gå till innehåll

Planen för genomförandet av nationella barnstrategin på remiss

Nyheter

Målet för den nationella barnstrategin som grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter är ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barns rättigheter. Med barnstrategin främjar man målmedvetet och konsekvent fullgörandet av de grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter som gäller barn. Helheten samordnas av social- och hälsovårdsministeriets barnstrategiarbetsgrupp. 

Varje regering ska bereda en egen plan för att uppfylla målen för strategin under sin regeringsperiod. Den plan för genomförandet av barnstrategin som statsminister Orpos regering har berett baserar sig på tre strategiska huvudmål:

1.    Strategin ska bidra till ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.
2.    Barnets rättigheter och ställning ska beaktas konsekvent inom all politik och i all konkret verksamhet. 
3.    Man ska trygga utsatta barns ställning och känna igen deras behov bättre. 

Arbetsgruppen önskar få utlåtanden av så många olika aktörer som möjligt. Utlåtandena ska lämnas in senast den 26.04.2024 kl. 16:00.

•    Utlåtande.fi: Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst)

Utlåtanden kan även skickas i elektronisk form till adressen kirjaamo@stm.fi, eller per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET.