Gå till innehåll

Genomförandeplanen för barnstrategin fastställd

Nyheter

Statsrådet fastställde genomförandeplanen för barnstrategin vid sitt allmänna sammanträde den 6 juni 2024. Genomförandeplanen publiceras senare i statsrådets publikationsserie, men den kan redan läsas (även på svenska) på sessionens webbplats(du övergår till en annan tjänst).