Gå till innehåll

Deltagande och verksamhet

Barnets rättigheter är en gemensam sak för alla. Genom att delta i barnstrategins evenemang är du med och skapar ett Finland för alla barn!

Kom med och skapa ett Finland för alla barn och delta i våra evenemang

Barnets rättigheter är en gemensam sak för alla. Genom att delta i barnstrategins evenemang är du med och skapar ett Finland för alla barn! Här ser du barnstrategienhetens kommande evenemang och evenemang som vi har ordnat tidigare. Evenemang som är relaterade till de åtgärder som ingår i implementeringen av barnstrategin finner du på sidan Genomförandet(du övergår till en annan tjänst).

Klicka på evenemangen för att få mer information och för att se eventuella livesändningar. Du kan också hitta möjliga inspelningar av tidigare händelser under tidigare evenemang.

Kommande evenemang

Tidigare evenemang

Deltagande

Målet med den nationella barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet i Finland. Med hjälp av barnstrategin främjas barnets delaktighet och skapas metoder för att stärka alla barns och ungas delaktighet i samhället. Strategin ökar också vuxnas förståelse för barns delaktighet.

Den nationella barnstrategin har redan i beredningsskedet hört många olika aktörer, såsom myndigheter, organisationer och andra aktörer. Barn, unga och vuxna har varit med om att bygga upp barnstrategin ur medborgarnas synvinkel.

Genom att i genomförandefasen också delta på webbseminarier om barnstrategin och andra evenemang kan du vara delaktig i barnstrategiarbetet.

Resultat om deltagande

Du kan läsa mer om resultaten i den tredje delen av den serie av delaktighetsrapporter som social- och hälsovårdsministeriet publicerat, Lasten ja nuorten näkökulmia osallisuudesta (på finska, valtioneuvosto.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst). I rapporten granskas förhållandet mellan barns och ungas perspektiv och det nationella barnstrategiarbetet.

Se videon Miten lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa? på YouTube (på finska)(öppnas i ett nytt fönster, du övergår till en annan tjänst) eller nedan. På videon behandlas resultaten av den enkät om delaktighet som gjordes hösten 2020 ur barnens och de ungas synvinkel.